Fugtskade i lejlighed – hvem har ansvaret?

Fugtskade i lejlighedens hvem har ansvaret

Forestil dig, at du lige har købt en ejerlejlighed. Du har ventet længe på at finde drømmelejligheden. Placeringen kunne ikke være bedre. Naboerne er søde og hensynsfulde. Huset er velholdt. Buskene er grønne og velplejede. Træerne er fulde af frugt. Foreningen er venlig og ansvarlig. Økonomien er god, og det årlige gebyr er lavt. Men en dag opdager man, at noget lugter dårligt inde på badeværelset. Efter en undersøgelse opdager du en kæmpe fugtskade! Hvad skal du nu så gøre?

I denne artikel giver vi tips til, hvad du trin for trin kan gøre for at beskytte din ret ved problem med fugtskade i din lejlighed. 

Trin 1 Eftersyn og reklamation ved fugtskade i lejlighed

Det er vigtigt, at mindst én professionel skadeservice tekniker, foretager en ordentlig undersøgelse og udsteder en skriftlig erklæring med optegnelser af fugtskaden, der beviser skadens omfang og omkostningerne ved den. Hvis fugtskaden og årsagen til den er svær at vurdere, er det en god idé at få et andet fugtskadeservice firma til at foretage en ny inspektion og afgive en skriftlig erklæring. Er du forsikret, hjælper dit forsikringsselskab dig normalt med dette.

Så snart skaden kan konstateres, skal du klage til sælger. Dette skal helst ske skriftligt, men det er også muligt at gøre det mundtligt. Klagen skal ikke have noget specifikt indhold udover, at du siger, at du mener, der er noget galt med ejerlejligheden, eller blot at du vil klage.

Trin 2 Vent med at reparere fugtskader i lejligheden

Når det kommer til udbedring af fugtskaden, bør du vente til efter du har konsulteret en advokat, om hvad du nu skal. Sædvanligvis har sælgeren eller håndværkeren ret til at tilbyde afhjælpende foranstaltninger inden for en rimelig tid efter at have modtaget din klage; normalt har de et par dage afhængigt af fejlens alvor og kompleksitet. Først da har du ret til at få prisafslag, fortryde købet og få erstatning.
En anden vigtig grund til at vente på reparationen er, at modparten i tilfælde af en tvist har ret til at se kontrolrapporterne og til selv at foretage et syn, hvis det er muligt. Det kan generelt styrke din bevisposition, hvis du lader modparten gøre dette og viser, at du ”ikke har noget at skjule”.

Det er også fint at kontakte dit forsikringsselskab, hvis du har en husforsikring, men du bør vente med at tage stilling til, om du vil tage forsikringspengene, indtil du ved, om du vil anmelde en skade eller ej.
Hvis skaden er så omfattende, at du ikke kan bo i lejligheden og skal leje anden bolig, kan du kræve erstatning fra sælger for de ekstra boligudgifter.

Læs mere om skimmelsvamp som kan opstå ved fugtskade; https://www.ventilation-montering.nu/skimmelsvamp-behandling-skimmel-test-og-forebyggelse/

Trin 3 Hvem skal betale for fugtskaden?

Er skaden dækket af din forsikring, skal du ikke bekymre dig for meget om sagen. Men er selvrisikoen stor, er hele skaden ikke dækket, eller overvejer du af en anden grund at anlægge din egen retssag, bør du kontakte en advokat med erfaring i ejerlejligheds- og ejendomsforhold.

Ansvaret for skader i ejerlejligheder kan blive kompliceret pga. de mange forskellige involverede aktører samt hvad der er årsagen til skaderne. 
Sælger af ejerlejligheden har et ansvar over for køber for, at lejligheden overholder aftalen, annoncen og ejendomsbeskrivelsen. Hvis fejlen, der forårsagede skaden, allerede eksisterede på købstidspunktet, uden at sælger har informeret køber om det, f.eks. et vandrør, som sælger selv har omlagt på en forkert måde, der får vand til at lække ud og forårsage fugtskader, er sælger ansvarlig.

Hvis sælger i kontrakten har fraskrevet sig ethvert ansvar uden at pege på noget specifikt forhold (generel ansvarsfraskrivelse), kan sælger stadig være ansvarlig over for køber, hvis manglen er væsentlig. Kravet til væsentlighed afhænger bl.a på, hvor meget fejlen med fugtskaden “trækker ned” lejlighedens salgsværdi i forhold til den oprindelige salgsværdi uden fejl. Hvis værdien kun falder nogle få procent, er fejlen ikke signifikant.

Ejerlejlighedsforeningen har et ansvar overfor alle ejerlejlighedsejere for løbende at vedligeholde alle ledninger til spildevand, varme, gas, el og vand samt ventilationskanaler, hvis det er foreningen, der har installeret dem, og de betjener mere end én lejlighed. Er skaden forårsaget af forsinket vedligeholdelse, hæfter foreningen, hvis det kan påvises, at den har været uagtsom. Men sker fugtskaden, selvom foreningen har styret vedligeholdelsen ordentligt, skal hver enkelt lejer selv betale for skaderne i deres respektive lejligheder.

Men hvis fugtskaden er forårsaget af en postevandsledning, som foreningen står for vedligeholdelsen af, skal lejeren ikke bevise uagtsomhed. For netop sådanne skader gælder det omvendte; foreningen skal godtgøre, at lejeren, en i dennes husstand eller en, som han har hyret til at udføre arbejde i lejligheden, har været uagtsomme så foreningen ikke vil være ansvarlig.

Fugtskade i lejlighedens hvem har ansvaret

Andre lejere har ingen direkte forpligtelser over for dig. I stedet skal forpligtelsen til f.eks. ikke forstyrre deres naboers en forpligtelse over for foreningen. Men hvis fugtskaden er forårsaget af en anden lejer, kan du få erstatning fra dem gennem et normalt erstatningskrav.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *