Radon i kældere – Findes der radon i vores kælder?

Radon i kældere - Findes der radon i vores kælder?

Er der radon i vores kælder?

Det korte og rigtige svar er nej, radon forekommer ikke kun i kældre. Forhøjede radonværdier er dog mere almindelige i kældre end i andre dele af et hus. Den simple grund til det er, at kældre er direkte forbundet med jorden. Radon fra jorden er den hyppigste årsag til forhøjede radonværdier.

Radon er en radioaktiv gas med betegnelsen Rn-222, der dannes, når radium henfalder. Radium er til gengæld dannet af naturligt forekommende uran i grundfjeld og jord. Hvis jorden slipper luft igennem, og husets fundament er utæt, kan den radonholdige luft nemt komme ind. Indendørs kan radonniveauet så blive højt, nogle gange helt op til flere tusinde becquerel radon per kubikmeter luft. Det skal sammenlignes med det nationale referenceniveau på 200 Bq/m³, som ifølge strålebeskyttelsesbekendtgørelsen (2018:506) angiver, hvad der er en forhøjet radonværdi.

Mest almindeligt med radon i kælderrum

På grund af direkte kontakt med jorden er kældre er almindeligt sted for radon i huse og radonsikring kan være et must. Udsivningen sker normalt via porøse betonfundamenter, utætte afløbsbrønde eller kabelgennemføringer samt utætte afløb og tilslutninger, der udsætter kælderen for jordradon. Lufttrykket i kælderen kan også bidrage til forhøjede radonniveauer. Når lufttrykket i kælderen er meget forskelligt fra trykket udenfor, dannes der et såkaldt undertryk. Kort sagt betyder det, at kælderen trækker mere luft ind fra den underliggende jord, hvilket igen kan påvirke radonniveauet.

Selvom kældre kan bidrage til forhøjede radonværdier, er det vigtigt at forstå, at huse, der står på krybekælder eller betonplader, også risikerer at trænge ind af radon. Man kan også se kælderen som noget af en “buffer” ved forhøjede radonværdier, givet at kælderen ikke er beboet og er afgrænset af en lukket dør. Med en krybekælder eller betonplade risikerer du at radon siver direkte ud i opholdsrum. Det er altså ikke sådan, at kælderpladser kun er dårlige, når det kommer til radon.

Der er ikke radon i alle kældere

Det er svært at tegne et lighedstegn mellem kældre og høje radonniveauer. Man bør absolut være ekstra opmærksom og altid måle kælderrum, men forhøjede radonværdier kan ofte findes i huse og bygninger uden kældre. Mener eksperterne fra Ventilation Montering

Ventilation hjælper mod radon i kældere

Radongas er fuldstændig lugtfri og usynlig. Den eneste måde at finde ud af, hvilket radonniveau du har derhjemme, er derfor at måle. Hvis en måling viser forhøjede radonniveauer, anbefales det at få hjælp af en radonkonsulent, som kan identificere, hvor radonet siver ind, og hvilke tiltag der kan være med til at sænke niveauet under referenceværdien på 200 Bq/m³. Du kan finde radonkonsulenter på det svenske radonforbunds hjemmeside.

Hvis radon siver ind via kælderrummet, kan det nogle gange være nok til at tætne revner og huller i jorden. Det kan også være relevant at skifte eller tætne bundbrønd og afløbsdæksler. Ved høje radonniveauer kan der dog være behov for mere omfattende tiltag for at sænke niveauet under referenceværdien. I disse tilfælde kan det være hensigtsmæssigt at installere et såkaldt radonsug eller radonbrønd. Det behøver dog ikke være særlig kompliceret og har ofte en god effekt. 

Generelt er vores huse blevet stadig tættere og mere modstandsdygtige over for radon. Derudover anvendes ofte byggematerialer med lavt radiumindhold og gennemtænkte ventilationsløsninger. Uanset om du bor i et nyt eller gammelt hus med eller uden kælder, er rådet at foretage en radonmåling. På den måde får man fuld kontrol og kan om nødvendigt afhjælpe et forhøjet radonniveau.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *